B O Wydawnictwie
sd

ISSN:

 0039–3134

Publisher:

Komitet Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk
 

Redakcja

Redaktor:
Jolanta Kurkiewicz


Komitet Redakcyjny:
Elżbieta Gołata - zastępca redaktor naczelnej
Jakub Bijak
Agnieszka Fihel
Irena E. Kotowska
Ireneusz Kuropka
Anna Matysiak
Beata Nowok
Marcin Stonawski


Administracja Redakcji:
Beata Osiewalska