Popular science

ACADEMIA - magazyn Polskiej Akademii Nauk

Content

ACADEMIA - magazyn Polskiej Akademii Nauk | 2017 | Nr 3 (51) 2017 Automatyzacja |

Abstract

O tym, dlaczego polskie miejscowości się wyludniają, mówi prof. Przemysław Śleszyński z Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w Warszawie, autor „Analizy 122 średnich miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze”.

Go to article

Abstract

O niepotrzebnych kompleksach, przydatności mikrofonu i połączeniu ludzi i urządzeń mówi prof. dr hab. inż. Hanna Bogucka, Kierownik Katedry Radiokomunikacji Politechniki Poznańskiej.

Go to article

Abstract

O docenianiu i niedocenianiu kobiet, znaczeniu otwarcia i tolerancji oraz cechach terrorystów mówi prof. dr hab. Małgorzata Kossowska z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Go to article

Abstract

O leczeniu raka, spodziewanych i niemożliwych odkryciach oraz naukowej odwadze i sile mówi prof. dr hab. Bożena Kamińska-Kaczmarek z Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN.

Go to article

Abstract

O tym, jaką przyszłość przewidywał Lem, przed czym przestrzegał oraz czy nadal pozostaje autorem nierozumianym, mówi prof. dr hab. Jerzy Jarzębski z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu.

Go to article

Abstract

Co mogą pasożyty? Na przykład – jak pisze Kathleen McAuliffe w książce „This is your brain on parasites” – wpływać na myślenie i zachowanie człowieka. Czyli zmienić go w posłuszny sobie automat.

Go to article

Abstract

O tym, jakie mogą być skutki automatyzmu myślenia i działania oraz jak walczyć ze szkodliwymi nawykami, mówi mgr Mateusz Banaszkiewicz z Uniwersytetu SWPS.

Go to article

Abstract

Ludzie łączą moje nazwisko z pierwszą transplantacją serca w Polsce. Ale wiem, że gdybym ja nie spróbował, to może cztery, a może pięć lat później inni zrobiliby tę operację. Jestem natomiast przekonany, że nikt nie zająłby się tworzeniem polskiego sztucznego serca. Gdybym nie walczył o stworzenie tego urządzenia, dziś kilkaset osób już by nie żyło, bo nie byłoby sztucznych komór, które uratowały im życie i zdrowie.

Zbigniew Religa

Go to article

Abstract

O stole, przy którym powstają nowości, granicach literackości i polskiej humanistyce, która może podbić świat, mówi dr Maciej Maryl, kierownik Centrum Humanistyki Cyfrowej, z-ca dyrektora ds. ogólnych Instytutu Badań Literackich PAN.

Go to article
Keywords: robotyka

Abstract

Robotycy z zainteresowaniem obserwują naturę i próbują odtworzyć czynności wykonywane przez ludzi i zwierzęta. Największą ich uwagę przyciąga lokomocja i zdolność manipulowania przedmiotami.

Go to article

Abstract

Uzyskanie czystego produktu z surowców w przemysłowych procesach ich przetwarzania jest trudne. Jak badać mieszalniki i zapewnić efektywne wykorzystanie energii?

Go to article

Abstract

O konsekwencjach ogólnej teorii względności, podstawach teoretycznych fal grawitacyjnych i trudnościach z udowodnieniem ich istnienia mówi profesor Andrzej Trautman z Uniwersytetu Warszawskiego, członek rzeczywisty PAN.

Go to article

Abstract

O poszukiwaniach najbardziej energetycznych promieni kosmicznych mówi dr hab. Piotr Homola z Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN w Krakowie.

Go to article

Abstract

Ludzie coraz mniej wierzą nauce, a coraz bardziej wiedzy – mówiąc eufemistycznie – popularnej. Jakie są tego efekty?

Go to article

Abstract

Ewa, Anna, Maryla, Agata, Maria, Wanda. To one są odpowiedzialne za wszystko, co dzieje się w Świerku. Być może niedługo do tej listy zostanie dopisane kolejne imię.

Go to article

Editorial office

Zespół redakcyjny:

Jan Strelau – honorowy redaktor naczelny

Anna Zawadzka – redaktor naczelna, redaktor działu Nauki humanistyczne

Katarzyna Czarnecka – zastępca redaktor naczelnej, sekretarz redakcji

Agnieszka Kloch – redaktor działu Nauki biomedyczne

Agnieszka Pollo – redaktor działu Nauki ścisłe

Jolanta Iwańczuk – redaktor działu Nauki o Ziemi

Justyna Orłowska – dziennikarz

Andrzej Figatowski – grafik

Renata Modzelewska – redakcja językowa

Sandra Wilk – projekty internetowe

Jakub Ostałowski – obsługa fotograficzna, wydania mobilne

Daniel Sax – tłumaczenia

Rada Naukowa:

prof. dr hab. Jerzy Duszyński (przewodniczący)

prof. dr hab. Edward Nęcka

prof. dr hab. Grażyna Borkowska

prof. dr hab. Leszek Kaczmarek

prof. dr hab. Romans Micnas

prof. dr hab. Lucjan Pawłowski

prof. dr hab. n. med. Witold Rużyłło

prof. dr hab. Henryk Szymczak

Contact

Academia. Magazyn Polskiej Akademii Nauk

PKiN, pl. Defilad 1, pok. 2110 (XXI piętro)

00-901 Warszawa

tel./fax (+48 22) 182 66 61 (62)

e-mail: academia@pan.pl

This page uses 'cookies'. Learn more