Details

Title

Joint Hydrogen Susceptibility of 304 SS Welded with Titanium/ Podatność Połczenia Na Wodorowanie W Układzie Plateru Stal 304 Ss Zgrzewanym Wybuchowo Z Tytanem

Journal title

Archives of Metallurgy and Materials

Yearbook

2014

Numer

No 4 December

Authors

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Publisher

Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences ; Commitee on Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Date

2014

Identifier

ISSN 1733-3490

DOI

10.2478/amm-2014-0272

×