Details

Title

Krystalizacja przestrzenno-społeczna śródmiejskich przestrzeni kulturowych jako czynnik wzrostu atrakcyjności miasta. Na przykładzie wybranych miast Wielkopolski

Journal title

Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych

Yearbook

2011

Numer

No VII

Authors

Keywords

rewitalizacja ; śródmieścia ; przestrzenie publiczne ; wartości kulturowe ; funkcje kulturotwórcze

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Publisher

Oddział PAN w Lublinie

Date

2011

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 1895-3980
×