Details

Title

Transformations of river valley sandy landscapes on the example of Natura 2000 sites in the valley of the lower river Bug<br>Przemiany piaszczystych krajobrazów dolinnych na przykładzie obszarów Natura 2000 w dolinie dolnego Bugu

Journal title

Teka Komisji Ochrony I Kształtowania Środowiska Przyrodniczego

Yearbook

2011

Volume

Vol VIII

Authors

Divisions of PAS

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Publisher

Oddział PAN w Lublinie

Identifier

ISSN 1733-4233
×