Details

Title

Landscape ecological structure of the Roztocze and Solska Forest regions: a comparative study of models from 1988 and 2011<br>Struktura ekologiczna krajobrazu Roztocza i Puszczy Solskiej – analiza porównawcza modeli z roku 1988 oraz 2011

Journal title

Teka Komisji Ochrony I Kształtowania Środowiska Przyrodniczego

Yearbook

2011

Volume

Vol VIII

Authors

Divisions of PAS

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Publisher

Oddział PAN w Lublinie

Identifier

ISSN 1733-4233
×