Details

Title

Implementation of the Water Framework Directive in the province of Pomerania<br>Realizacja założeń Ramowej Dyrektywy Wodnej w województwie pomorskim

Journal title

Teka Komisji Ochrony I Kształtowania Środowiska Przyrodniczego

Yearbook

2011

Volume

Vol VIII

Authors

Divisions of PAS

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Publisher

Oddział PAN w Lublinie

Identifier

ISSN 1733-4233
×