Details

Title

The influence of environmental parameters on quantity and structure of the phytoplankton in eutrophic Głębokie Uścimowskie Lake<br>Wpływ parametrów środowiskowych na ilość i strukturę gatunkową fitoplanktonu w eutroficznym jeziorze Głębokie Uścimowskie

Journal title

Teka Komisji Ochrony I Kształtowania Środowiska Przyrodniczego

Yearbook

2011

Volume

Vol VIII

Authors

Divisions of PAS

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Publisher

Oddział PAN w Lublinie

Identifier

ISSN 1733-4233
×