Details

Title

The influence of the sludge sediment and hydrogel on the germination of some varieties of law grasses<br>Wpływ osadu ściekowego oraz hydrożelu na kiełkowanie niektórych gazonowych odmian traw

Journal title

Teka Komisji Ochrony I Kształtowania Środowiska Przyrodniczego

Yearbook

2012

Volume

Vol IX

Authors

Divisions of PAS

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Publisher

Oddział PAN w Lublinie

Identifier

ISSN 1733-4233
×