Details

Title

Prediction of Backbreak in Open Pit Blasting by Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System / Prognozowanie Spękań Skał Przy Pracach Strzałowych W Kopalniach Odkrywkowych Przy Użyciu Metod Neuronowych I Wnioskowania Rozmytego (Anfis) Zastosowanych W Modelu Adaptywnym

Journal title

Archives of Mining Sciences

Yearbook

2012

Numer

No 4

Authors

Divisions of PAS

Nauki o Ziemi

Publisher

Committee of Mining PAS

Date

2012

Identifier

ISSN 0860-7001

DOI

10.2478/v10267-012-0062-x

×