Details

Title

APPLICATION OF RQD-NUMBER AND RQD-VOLUME MULTIFRACTAL MODELLING TO DELINEATE ROCK MASS CHARACTERISATION IN KAHANG Cu-Mo PORPHYRY DEPOSIT, CENTRAL IRAN / ZASTOSOWANIE METOD MODELOWANIA NUMERYCZNEGO ORAZ MODELOWANIA FRAKTALNEGO DO ANALIZY JAKOŚCI SKAŁ W CELU OKREŚLENIA CHARAKTERYSTYKI GÓROTWORU W OBSZARZE ZŁOŻA Cu-Mo W KAHANG, ŚRODKOWY IRAN

Journal title

Archives of Mining Sciences

Yearbook

2013

Numer

No 4

Authors

Divisions of PAS

Nauki o Ziemi

Publisher

Committee of Mining PAS

Date

2013

Identifier

ISSN 0860-7001

DOI

10.2478/amsc-2013-0071

×