Details

Title

UNIQUE PROJECT OF SINGLE-CUTTING HEAD LONGWALL SHEARER USED FOR THIN COAL SEAMS EXPLOITATION / PROJEKT JEDNOORGANOWEGO KOMBAJNU ŚCIANOWEGO O SPECJALNEJ KONSTRUKCJI PRZEZNACZONEGO DO EKSPLOATACJI POKŁADÓW CIENKICH

Journal title

Archives of Mining Sciences

Yearbook

2013

Numer

No 4

Authors

Divisions of PAS

Nauki o Ziemi

Publisher

Committee of Mining PAS

Date

2013

Identifier

ISSN 0860-7001

DOI

10.2478/amsc-2013-0073

×