Details

Title

PROGNOSTIC ACCUMULATION ZONES FOR OIL AND NATURAL GAS IN THE CRITERIA FOR THE DISTRIBUTION OF PETROPHYSICAL PARAMETERS IN THE MAIN DOLOMITE IN GORZOW-PNIEWY AREA / PROGNOSTYCZNE STREFY AKUMULACJI DLA ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO W KRYTERIACH ROZKŁADU PARAMETRÓW PETROFIZYCZNYCH DOLOMITU GŁÓWNEGO W OBSZARZE GORZÓW-PNIEWY

Journal title

Archives of Mining Sciences

Yearbook

2013

Numer

No 4

Authors

Divisions of PAS

Nauki o Ziemi

Publisher

Committee of Mining PAS

Date

2013

Identifier

ISSN 0860-7001

DOI

10.2478/amsc-2013-0076

×