Details

Title

A STUDY INTO OCCURRENCE OF FIRE IN OPENCAST WORKINGS OVER DEVELOPED COAL PILLARS AND EVOLVING CONTROL PARAMETERS FOR ITS SAFE EXTRACTION / BADANIE PRZYPADKU WYSTĄPIENIA POŻARU W WYROBISKACH ODKRYWKOWYCH PONAD UDOSTĘPNIANYMI FILARAMI WĘGLOWYMI I OPRACOWANIE PARAMETRÓW KONTROLNYCH DLA ZAPEWNIENIA ICH BEZPIECZNEGO WYDOBYCIA

Journal title

Archives of Mining Sciences

Yearbook

2013

Numer

No 4

Authors

Divisions of PAS

Nauki o Ziemi

Publisher

Committee of Mining PAS

Date

2013

Identifier

ISSN 0860-7001

DOI

10.2478/amsc-2013-0078

×