Details

Title

THE EFFECT OF TEMPERATURE ON THE SORPTION PROPERTIES OF COAL FROM UPPER SILESIAN COAL BASIN, POLAND / WPŁYW ZMIAN TEMPERATURY NA WŁASNOŚCI SORPCYJNE NA PODSTAWIE BADAŃ WYBRANYCH WĘGLI Z GÓRNOŚLĄSKIEGO ZAGŁĘBIA WĘGLOWEGO

Journal title

Archives of Mining Sciences

Yearbook

2013

Numer

No 4

Authors

Divisions of PAS

Nauki o Ziemi

Publisher

Committee of Mining PAS

Date

2013

Identifier

ISSN 0860-7001

DOI

10.2478/amsc-2013-0079

×