Details

Title

THE IDENTIFICATION OF PARAMETERS OF THEORIES USED FOR PROGNOSES OF POST MINING DEFORMATIONS BY MEANS OF PRESENT SOFTWARE / IDENTYFIKACJA WARTOŚCI PARAMETRÓW TEORII PROGNOZOWANIA WPŁYWÓW PRZY WYKORZYSTANIU WSPÓŁCZESNYCH NARZĘDZI INFORMATYCZNYCH

Journal title

Archives of Mining Sciences

Yearbook

2013

Numer

No 4

Authors

Divisions of PAS

Nauki o Ziemi

Publisher

Committee of Mining PAS

Date

2013

Identifier

ISSN 0860-7001

DOI

10.2478/amsc-2013-0093

×