Details

Title

Поняття соціолінгвістики у двомовному середовищі закарпаття <br />The question of sociolinguistics in bilingual environment of transcarpathia

Journal title

Teka Polsko – Ukraińskich Związków Kulturowych

Yearbook

2012

Numer

No VII

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Oddział PAN w Lublinie

Identifier

ISSN 1733-2249
×