Details

Title

Біблійна пропріальна лексика в системі сучасної української ономастики <br />Biblical proprial lexicon in the system of the modern Ukrainian language

Journal title

Teka Polsko – Ukraińskich Związków Kulturowych

Yearbook

2012

Numer

No VII

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Oddział PAN w Lublinie

Identifier

ISSN 1733-2249
×