Details

Title

Podmiot i predykat: fi lozofi czne podstawy gramatyki kategorialnej

Journal title

Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria

Yearbook

2012

Numer

No 1

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Nauk Filozoficznych PAN ; Wydział Filozofii i Socjologii UW

Date

2012

Identifier

ISSN 1230-1493

DOI

10.2478/v10271-012-0010-9

×