Details

Title

Ukraińskie nazwy terenowe północno-wschodniej Lubelszczyzny powstałe w wyniku derywacji sufiksalnej

Journal title

Teka Polsko – Ukraińskich Związków Kulturowych

Yearbook

2014

Numer

No IX

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Oddział PAN w Lublinie

Identifier

ISSN 1733-2249
×