Details

Title

Zajęcia warsztatowe z filozofii a relatywizm. Dyrektywa wycofania się prowadzącego z merytorycznej warstwy dialogu

Journal title

Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria

Yearbook

2012

Numer

No 3

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Wydział Filozofii i Socjologii UW ; Komitet Nauk Filozoficznych PAN

Identifier

ISSN 1230-1493

DOI

10.2478/v10271-012-0084-4

×