Details

Title

Jak wyliczyć cnotę? Ilościowe ujęcie cnót w Kwestiach do Etyki Ryszarda Kilvingtona

Journal title

Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria

Yearbook

2012

Numer

No 3

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Wydział Filozofii i Socjologii UW ; Komitet Nauk Filozoficznych PAN

Identifier

ISSN 1230-1493

DOI

10.2478/v10271-012-0090-6

×