Details

Title

Koncepcja umowy społecznej i natury człowieka u J.J. Rousseau w świetle teorii pożądliwości mimetycznej R. Girarda

Journal title

Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria

Yearbook

2012

Numer

No 4

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Wydział Filozofii i Socjologii UW ; Komitet Nauk Filozoficznych PAN

Identifier

ISSN 1230-1493

DOI

10.2478/v10271-012-0112-4

×