Details

Title

KSZTAŁTOWANIE KRAJOBRAZU POPRZEZ ZRÓWNOWAŻONĄ TURYSTYKĘ KULTUROWĄ NA PRZYKŁADZIE IDEI SZLAKU KULTURY WOŁOSKIEJ

Journal title

Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych

Yearbook

2012

Volume

Vol. VIII

Numer

Iss. 2

Authors

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Publisher

Oddział PAN w Lublinie

Identifier

ISSN 1895-3980
×