Details

Title

Hipoteza Brody w swietle wyników badan empirycznych

Journal title

Przegląd Statystyczny/Statistical Review

Yearbook

2012

Numer

No 1

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Statystyki i Ekonometrii PAN

Identifier

ISSN 0033-2372
×