Details

Title

Wnioskowanie o rzędzie kointegracji dla modelu VEC ze składnikiemlosowym z rozkładu SU Johnsona

Journal title

Przegląd Statystyczny/Statistical Review

Yearbook

2013

Numer

No 2

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Statystyki i Ekonometrii PAN (do 2017 r.); Główny Urząd Statystyczny (od 2018 r.)

Identifier

ISSN 0033-2372
×