Details

Title

Dariusz K o ł o d z i e j c z y k, Zaproszenie do osmanistyki. Typologia i charakterystykaźródeł muzułmańskich sąsiadów dawnej Rzeczypospolitej: ImperiumOsmańskiego i Chanatu Krymskiego

Journal title

Studia Historyczne

Yearbook

2014

Numer

No 1

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Oddział PAN w Krakowie

Type

Recenzje / Book Reviews

Identifier

ISSN 0025-1429
×