Details

Title

Koncepcja korytarzy ekologicznych w planowaniu przestrzennym na szczeblu wojewódzkim<br>The Concept of Ecological Corridors in Spatial Planning at the Provincial Level

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2011

Numer

No 142

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507
×