Details

Title

Natura 2000 a gospodarowanie gruntami na terenach rolniczych<br>Natura 2000 and Ground Management of Rural Areas

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2011

Numer

No 142

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507
×