Details

Title

Ochrona dolin rzecznych w kontekście zrównoważonego rozwoju<br>Rivers Valleys Protection in a View of Sustainable Development

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2011

Numer

No 142

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507
×