Details

Title

Internetowe narzędzia partycypacji społecznej w procesie planowania przestrzennego w Polsce<br>Online Citizen Participation Tools in Spatial Planning Process in Poland

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2011

Numer

No 142

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507
×