Details

Title

System prawny dotyczący planowania przestrzennego dróg publicznych w Polsce<br>The Legal System of Spatial Planning for Public Roads in Poland

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2011

Numer

No 142

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507
×