Details

Title

Wybrane aspekty zintegrowanego planowania rozwoju– perspektywa regionalna/<br />Selected Aspects of Integrated Development Planning – a Regional Perspective

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2015

Numer

No 161

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507
×