Details

Title

Planowanie w ochronie i kształtowaniu walorów przyrodniczychprzestrzeni w obszarach zurbanizowanych/<br />Spatial Planning as a Tool for Nature Conservation and Built Environmentin Urban Areas

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2015

Numer

No 161

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507
×