Details

Title

Inteligentne specjalizacje – nowa architektura regionalnej polityki innowacyjnej / Smart Specialization – Towards a New Architecture for Regional Innovation Policy

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2016

Numer

No 170

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507
×