Details

Title

Ks. Jacek Bramorski, Pieśń nowa człowieka nowego. Teologiczno-moralneaspekty muzyki w świetle myśli Josepha Ratzingera – Benedykta XVI

Journal title

Studia Nauk Teologicznych

Yearbook

2011-2012

Numer

Tom 6-7

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk

Identifier

ISSN 1896-3226
×