Details

Title

Problemy i wskaźniki w badaniuinnowacji i produktów turystycznych na obszarach wiejskich w Polsce (na przykładziewoj. wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego)

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2016

Numer

No 173

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507
×