Details

Title

Iteracyjna metoda liniowego porządkowania obiektów wielocechowych

Journal title

Przegląd Statystyczny/Statistical Review

Yearbook

2017

Numer

No 2

Authors

Keywords

porządkowanie liniowe ; wskaźniki agregatowe

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Statystyki i Ekonometrii PAN

Date

2017.06.30

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 0033-2372
×