Details

Title

Recenzja książki: Interdyscyplinarnie o interdyscyplinarności.Między ideą a praktyką, red. Adam Chmielewski, Maria Dudzikowa, Adam Grobler,Kraków: Impuls, 2012, ss. 445

Journal title

Zagadnienia Naukoznawstwa

Yearbook

2016

Numer

No 4

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Naukoznawstwa PAN

Identifier

ISSN 0044-1619

DOI

10.24425/118029

×