Details

Title

Mechanistyczno-empiryczne projektowanie asfaltowych nawierzchni drogowych z uwzględnieniem sezonowych zmian temperatury . = Mechanistic-empirical asphalt pavement design considering the effect of seasonal temperature variations

Journal title

Archives of Civil Engineering

Yearbook

2016

Numer

No 4 / I

Authors

Keywords

MES ; nawierzchnie asfaltowe ; projektowanie mechanistyczno-empiryczne ; trwałość zmęczeniowa ; zmienność temperatury ; asphalt pavement ; durability ; fatigue life ; FEM ; mechanistic-empirical design ; temperature variations

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Coverage

35-50

Publisher

WARSAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FACULTY OF CIVIL ENGINEERING and COMMITTEE FOR CIVIL ENGINEERING POLISH ACADEMY OF SCIENCES

Date

31.12.2016

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 1230-2945
×