Details

Title

Czy Arnold Gehlen był naturalistycznym redukcjonistą?

Journal title

Filozofia i Nauka

Yearbook

2018

Volume

Tom 6

Authors

Keywords

Arnold Gehlen ; naturalistyczny redukcjonizm ; antropologia filozoficzna ; kultura ; język ; moralność ; instytucje

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Instytut Filozofii i Socjologii PAN ; Instytut filozofii UMCS

Date

2018.05.15

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 2300 - 4711
×