Details

Title

Szacowanie masy frakcji energetycznych w odpadach komunalnych wytwarzanych na obszarach o różnym charakterze zabudowy

Journal title

Polityka Energetyczna - Energy Policy Journal

Yearbook

2017

Volume

vol. 20

Numer

No 2

Authors

Keywords

odpady komunalne ; frakcje energetyczne ; wartość opałowa ; wskaźnik wytwarzania

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Publisher

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

Date

2017.06.30

Type

Artykuły / Articles
×