Details

Title

Emisja pierwiastków ekotoksycznych z procesów spalania paliw stałych w świetle regulacji prawnych

Journal title

Polityka Energetyczna - Energy Policy Journal

Yearbook

2017

Volume

vol. 20

Numer

No 4

Authors

Keywords

emisja ; pierwiastki ekotoksyczne ; metale ciężkie ; paliwa stałe ; procesy spalania

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Publisher

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

Date

2017.09.30

Type

Artykuły / Articles
×