Details

Title

Analiza modelu realnego cyklu koniunkturalnego z wykorzystaniem Bayesowskich modeli typu VEC

Journal title

Przegląd Statystyczny/Statistical Review

Yearbook

2017

Numer

No 4

Authors

Keywords

model realnego cyklu koniunkturalnego ; kointegracja ; wspólne czynniki cykliczne ; wnioskowanie bayesowskie

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Statystyki i Ekonometrii PAN

Date

2017.12.15

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 0033-2372
×