Details

Title

O możliwościach wykorzystania skierowanych liczb rozmytych do podejmowania decyzji wielokryterialnych

Journal title

Przegląd Statystyczny/Statistical Review

Yearbook

2017

Numer

No 4

Authors

Keywords

metody wielokryterialne ; skierowane liczby rozmyte ; zmienne lingwistyczne ; rozmyta SAW ; rozmyta TOPSIS

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Statystyki i Ekonometrii PAN (do 2017 r.); Główny Urząd Statystyczny (od 2018 r.)

Date

2017.12.15

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 0033-2372
×