Details

Title

Spójność społeczna województwa dolnośląskiego w latach 2005–2015 – pomiar i ocena zmian

Journal title

Przegląd Statystyczny/Statistical Review

Yearbook

2017

Numer

No 4

Authors

Keywords

spójność społeczna ; metody porządkowania liniowego ; odległość GDM1 ; miernik Theila ; program R

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Statystyki i Ekonometrii PAN (do 2017 r.); Główny Urząd Statystyczny (od 2018 r.)

Date

2017.12.15

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 0033-2372
×