Details

Title

Lista recenzentów

Journal title

Przegląd Statystyczny/Statistical Review

Yearbook

2017

Numer

No 4

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Statystyki i Ekonometrii PAN

Date

2017.12.15

Identifier

ISSN 0033-2372
×