Details

Title

Społeczno-ekonomiczne skutki chaosu przestrzennego dla osadnictwa i struktury funkcjonalnej terenów

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2018

Volume

tom 182 Studia nad chaosem przestrzennym

Numer

cz.2 Koszty chaosu przestrzennego

Authors

Keywords

municipal budgets ; settlement ; spatial chaos ; spatial management ; spatial planning

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Date

2018

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 0079-3507
×