Details

Title

Potyczki w stosowaniu teorii ugruntowanej w badaniu studentów niepełnosprawnych

Journal title

Rocznik Pedagogiczny

Yearbook

2016

Volume

Tom 39

Authors

Keywords

grounded theory ; a disabled student ; military metaphor ; skirmish

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Instytut Technologii Eksploatacji-PIB ; Komitet Nauk Pedagogicznych PAN

Date

2016

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 0137-9585
×