Details

Title

O psuciu pedagogiki – rozważania na kanwie doświadczeń członka PKA

Journal title

Rocznik Pedagogiczny

Yearbook

2014

Volume

Tom 37

Authors

Keywords

state of pedagogy ; academic discourse ; crisis of pedagogy ; critical pedagogy

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Instytut Technologii Eksploatacji-PIB ; Komitet Nauk Pedagogicznych PAN

Date

2014

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 0137-9585
×